Lịch công tác tuần trường THPT Nguyễn Khuyến - Điện Bàn - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/8/2020 đến ngày:23/8/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 17/8
Ba 18/8
Tư 19/8
Năm 20/8
Sáu 21/8
Bảy 22/8
CN 23/8