Lịch công tác tuần trường THPT Nguyễn Khuyến - Điện Bàn - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/8/2020 đến ngày:16/8/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 10/8
Ba 11/8
Tư 12/8
Năm 13/8
Sáu 14/8
Bảy 15/8
CN 16/8