Lịch công tác tuần trường THPT Nguyễn Khuyến - Điện Bàn - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/8/2020 đến ngày:9/8/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 3/8
Ba 4/8
Tư 5/8
Năm 6/8
Sáu 7/8
Bảy 8/8
CN 9/8