Lịch công tác tuần trường THPT Nguyễn Khuyến - Điện Bàn - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/1/2020 đến ngày:19/1/2020
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 13/1
Ba 14/1
Tư 15/1
Năm 16/1
Sáu 17/1
Bảy 18/1
CN 19/1