Lịch công tác tuần trường THPT Nguyễn Khuyến - Điện Bàn - Quảng Nam In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:18/2/2019 đến ngày:24/2/2019
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 18/2
Ba 19/2
Tư 20/2
Năm 21/2
Sáu 22/2
Bảy 23/2
CN 24/2