TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/8/2020 đến ngày:16/8/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 10/8
Ba 11/8
Tư 12/8
Năm 13/8
Sáu 14/8
Bảy 15/8
CN 16/8