TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/8/2020 đến ngày:9/8/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 3/8
Ba 4/8
Tư 5/8
Năm 6/8
Sáu 7/8
Bảy 8/8
CN 9/8