THÔNG BÁO TẠM NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG

  • PDF.InEmail

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:127/TB-THPTNK

Điện Bàn, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v cho học sinh tạm ngừng đến trường từ ngày 10/9/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Hiện nay tại một số địa bàn nơi cư trú của học sinh đã xuất hiện nhiều ca F0, nhằm đảm bảo an toàn cho CB-GV-CNV và học sinh, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tranh thủ thời gian điều tra tình hình học sinh nhà trường có liên quan đến f0, f1. Đồng thời để đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, nhà trường thông báo:

1. Học sinh toàn trường tạm ngừng đến trường bắt đầu từ 12h ngày 10 tháng 9 năm 2021. Toàn trường chuyển qua hình thức dạy học online từ chiều ngày 10/9/2021 theo thời khóa biểu lớp tuần 1 đến khi có thông báo mới.

2. Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh: thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; tiến hành khai báo y tế tại địa phương theo qui định; cập nhật kịp thời tình hình f0, f1, f2 lên link google sheet của đơn vị.

3. GVCN thường xuyên báo cáo cụ thể từng trường họp f0, f1, f2 của lớp cho Ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường đề nghị tất cả giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

  1. BGH (chỉ đạo)
  2. Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp)
  3. Đăng website trường
  4. Niêm yết bảng thông báo
  5. VT (lưu)

 

(đã ký)

 

Võ Anh Tài

 

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

HomeĐiều hànhThông tin, thông báoTHÔNG BÁO TẠM NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS