Tăng cường các biện pháp phòng chống covid-19 trong đơn vị

  • PDF.InEmail

 

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 126/TB-THPTNK

              Điện Bàn, ngày 09 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống covid-19 trong đơn vị

 

Thực hiện chỉ đạo số 1801/SGDĐT-HSSVPC ngày 09/9/2021 của lãnh đạo Sở GDĐT Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến đề nghị tất cả viên chức, người lao động và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Toàn thể viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin để chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch.

2. Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Phương án số 112/PA-BCĐ ngày 03/9/2021 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường THPT Nguyễn Khuyến do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường ban hành.

3. Ban nề nếp, GVCN, Tổ giám sát an toàn covid-19 trong trường năm học 2021-2022 (Thành lập theo QĐ số 117/QĐ-THPTNK ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng nhà trường), thực hiện quản lý học sinh tự cách ly theo lớp; cho các em ra về tuần tự để hạn chế tiếp xúc; quản lý giờ nghỉ giải lao của học sinh để hạn chế việc học sinh tiếp xúc với nhau. Đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Thầy Nguyễn Đức Lợi-nhân viên y tế, mở sổ trực ghi các trường họp bắt thường, các trường họp vi phạm phòng chống dịch của trường và cách xử lý (ghi cụ thể cách xử lý)

5. Kiểm tra các máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn; hướng dẫn viên chức, người lao động và học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể, tự trang bị khẩu trang.

6. Các lớp tổ chức trực nhật hàng ngày để làm vệ sinh phòng học, bàn ghế, lau chùi tay nắm cửa; Tạp vụ thường xuyên vệ sinh, lau chùi tay vịn cầu thang, toa-lét, vòi nước và bồn rửa;

7. Khuyến khích học sinh, giáo viên tự trang bị bình, ly uống nước cá nhân; đeo khẩu trang bắt buộc từ nhà đến trường, từ trường về nhà và nơi công cộng.

8. Cán bộ lớp, GVCN, GVBM kịp thời báo cáo về y tế trường và BGH những trường hợp nghi có liên quan đến dịch covid-19 để được theo dõi, chỉ đạo; có biện pháp xử lý phù hợp.

Nhà trường đề nghị tất cả giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin của nhà trường cũng như các biện pháp phòng, chống dịch theo công văn chỉ đạo của ngành và của địa phương./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

  1. BGH (chỉ đạo)
  2. Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp)
  3. Đăng website trường
  4. Niêm yết bảng thông báo
  5. VT (lưu)

 

(đã ký)

 

Võ Anh Tài

 

 

 

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

HomeĐiều hànhThông tin, thông báoTăng cường các biện pháp phòng chống covid-19 trong đơn vị

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS