Chi bộ

Danh sách các thầy cô trong Chi Bộ Đảng nhà Trường

  • PDF.InEmail
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Võ Anh Tài 1979 Bí thư
2 Ngô Duy Hưng 1972 Phó bí thư
3 Phạm Văn Sơn 1979 Chi ủy viên
4 Đặng Xứng 1962 Đảng viên
5 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1986 Đảng viên
6 Trần Thị Thu Hà 1979 Đảng viên
7 Phạm Thị Tường Vi 1976 Đảng viên
8 Ngô Sự 1969 Đảng viên
9 Nguyễn Hữu Đạo 1971 Đảng viên
10 Lê Văn Hùng 1978 Đảng viên
11 Nguyễn Văn Hạnh 1974 Đảng viên
12 Trần Phước Dũng 1978 Đảng viên
13 Trần Văn Đức 1987 Đảng viên
14 Ca Thị Thanh Tuyền 1984 Đảng viên
15 Nguyễn Lê Thạnh 1981 Đảng viên
16 Trương Thế Phương 1979 Đảng viên
17 Phạm Thị Minh Hải 1986 Đảng viên
18 Đặng Văn Phú 1978 Đảng viên
19 Nguyễn Thị Tự 1976 Đảng viên
20 Nguyễn Thị Thanh Nga 1977 Đảng viên
21 Hồ Vi Nữ Mỹ Linh 1977 Đảng viên
22 Võ Thị Ngọc Vân 1976 Đảng viên

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS