Giới thiệu về tổ

Danh sách các thầy cô trong tổ Ngoại Ngữ năm học 2013 - 2014 :

  • PDF.InEmail

AV_FILEminimizer

 STT

Họ và Tên 

Ngày, Tháng, Năm Sinh 

Chức Vụ 

GVCN Lớp 

 1

Ngô Sự 

25/10/1969 

Tổ trưởng 

 

 2

Võ Thị Nguyệt 

04/10/1974 

Giáo viên 

11T1 

 3

Ngô Thị Minh Tú 

05/10/1976 

Giáo viên 

10C1 

 4

Nguyễn Thị Thủy 

30/12/1975 

Giáo viên 

 

 5

Nguyễn Thị Ngọc Tân 

26/07/1978 

Giáo viên 

10C2 

 6

Trần Nguyên Anh Vũ 

14/12/1966 

Giáo viên 

12C3 

 7

Trần Lê Thị Thủy Tú 

01/01/1975 

Giáo viên 

 

 

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS