Cơ cấu tổ chức

Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kì 2013 - 2014

  • PDF.InEmail

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

 

Ngày vào Đoàn

TRÌNH ĐỘ

Ngày vào Đảng

 

Chi Đoàn

NAM

NỮ

Văn hoá

Chính trị

Chuyên môn

Dự bị

Chính thức

1

Phạm Văn Sơn

19/5/1979

 

26/ 03/ 1995

12/ 12

Sơ cấp

ĐHBK

29/ 11/ 2008

29/ 11/ 2009

Chi Đoàn GV

2

Lê Văn Hùng

01/5/1978

 

26/ 03/ 2006

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Địa

 

 

Chi Đoàn GV

3

Ca Thị Thanh Tuyền

 

22/12/1984

26/ 03/ 1997

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Văn

10/ 04/ 2007

10/ 04/ 2008

Chi Đoàn GV

4

Trương Thế Phương

01/11/1979

 

26/ 03/ 1992

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Lý

 

 

Chi Đoàn GV

5

Trần Phương Toàn

28/01/1987

 

 

 

Sơ cấp

ĐH GDTC

 

 

Chi Đoàn GV

6

Nguyễn Thị Kim Huệ

 

19/03/1987

 

 

Sơ cấp

ĐHSP LÝ

 

 

Chi Đoàn GV

7

Lương Thị Mỹ Lệ

 

22/3/1996

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn 12C1

8

Nguyễn Thị Thu Hà

 

04/7/1996

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn 12C1

9

Nguyễn Vũ Bảo Phương

 

19/10/1995

05/ 10/ 2010

12/ 12

 

 

 

 

Chi Đoàn 12C2

10

Đỗ Văn Mạnh Tường

26/12/1996

 

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn 12C3

11

Lê Thị Anh Khuê

 

10/09/1997

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

Chi Đoàn 11T1

12

Lê Thị Thảo Duyên

 

01/01/1997

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

Chi Đoàn 11T2

13

Nguyễn Đình Vỹ

09/6/1997

 

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

Chi Đoàn 11T2

14

Nguyễn Dương Ngọc Bảo

11/7/1998

 

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn 10T1

15

Trần Thị Phương Trang

 

28/05/1998

 

 

 

 

 

 

Chi Đoàn 10T1

 

 

 CHỨC VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

 

Ngày vào Đoàn

TRÌNH ĐỘ

Ngày vào Đảng

 

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

Văn hoá

Chính trị

Chuyên môn

Dự bị

Chính thức

1

Phạm Văn Sơn

19/5/1979

 

26/ 03/ 1995

12/ 12

Sơ cấp

ĐHBK

29/ 11/ 2008

29/ 11/ 2009

BÍ THƯ

2

Lê Văn Hùng

01/5/1978

 

26/ 03/ 2006

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Địa

 

 

P.BÍ THƯ

3

Ca Thị Thanh Tuyền

 

22/12/1984

26/ 03/ 1997

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Văn

10/ 04/ 2007

10/ 04/ 2008

UVBCH

4

Trương Thế Phương

01/11/1979

 

26/ 03/ 1992

12/ 12

Sơ cấp

ĐHSP Lý

 

 

UVBTV

5

Trần Phương Toàn

28/01/1987

 

 

 

Sơ cấp

ĐH GDTC

 

 

UVBCH

6

Nguyễn Thị Kim Huệ

 

19/03/1987

 

 

Sơ cấp

ĐHSP LÝ

 

 

UVBCH

7

Lương Thị Mỹ Lệ

 

22/3/1996

 

 

 

 

 

 

UVBCH

8

Nguyễn Thị Thu Hà

 

04/7/1996

 

 

 

 

 

 

UVBCH

9

Nguyễn Vũ Bảo Phương

 

19/10/1995

05/ 10/ 2010

12/ 12

 

 

 

 

UVBCH

10

Đỗ Văn Mạnh Tường

26/12/1996

 

 

 

 

 

 

 

UVBCH

11

Lê Thị Anh Khuê

 

10/09/1997

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

UVBCH

12

Lê Thị Thảo Duyên

 

01/01/1997

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

UVBTV

13

Nguyễn Đình Vỹ

09/6/1997

 

26/ 03/ 2012

11/ 12

 

 

 

 

UVBCH

14

Nguyễn Dương Ngọc Bảo

11/7/1998

 

 

 

 

 

 

 

UVBCH

15

Trần Thị Phương Trang

 

28/05/1998

 

 

 

 

 

 

UVBTV

 

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS