Công đoàn

  • PDF.InEmail

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN, NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Đảng viên

Chính trị

1

Phạm Văn Sơn

19/5/1979

Chủ tịch

Th.Sĩ

X

TC

2

Trần Nguyên Anh Vũ

14/12/1966

Phó Chủ tịch -TTND

ĐH

 

SC

3

Trần Thị Thu Hà

24/02/1979

UBKT-Trưởng Ban nữ công

ĐH

X

SC

4

Lương Thị Thu Hà

17/3/1979

Kế toán CĐ

ĐH

 

SC

5

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/12/1976

Thủ quỹ CĐ

T. Cấp

 

 

DANH SÁCH  TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CÔNG ĐOÀN

VÀ NỮ CÔNG CỦA CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

(Kèm theo quyết định số: 02/QĐ-CĐCS, ngày 22/10/2019)

  1. 1.Tổ công đoàn Ngữ văn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Sâm

Tổ Trưởng CĐ

 

2

Trần Thị Thu Hà

Tổ Trưởng nữ công

 

 

2. Tổ công đoàn Văn phòng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Lợi

Tổ Trưởng tổ CĐ

 

2

Nguyễn Thị Bích Trâm

Tổ Trưởng nữ công

 

 

3. Tổ công đoàn Toán - Tin

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Thu Tâm

Tổ trưởng CĐ

 

2

Hứa Thị Kim Nga

Tổ Phó - Nữ công

 

 

4. Tổ công đoàn Sử - Địa – Công Dân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Thị Minh Hải

Tổ Trưởng

 

2

Trần Thị Kim Hoa

Tổ Phó - Nữ công

 

 

5. Tổ công đoàn Hóa - Sinh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kiều Anh

Tổ Trưởng

 

2

Nguyễn Thị Tự

Tổ Phó - Nữ công

 

 

6. Tổ công đoàn Ngoại ngữ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thủy

Tổ Trưởng

 

2

Phạm Thị Bích Kim

Tổ Phó - Nữ công

 

 

7. Tổ công đoàn TDQP - AN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Phương Toàn

Tổ Trưởng

 

 

8. Tổ công đoàn Lí – Công nghệ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ngô Thị Hạnh Nhi

Tổ Trưởng

 

2

Nguyễn Thị Thanh Phương

Tổ Phó - Nữ công

 


Tin mới hơn:

Liên kết

7098

oofficesogiaoduc

logo vnedu

ETE

abc

 

Liên hệ

nh_logo_trng_copy_copy

Quản trị: Phạm Đông - DĐ: 0934.746.135

Địa chỉ: Điện Thắng Trung - TX Điện Bàn

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS